Στον όρμο της Κοιλάδας: Το ψαροχώρι Κοιλάδα και οι αρχαιολογικές θέσεις Φράγχθι και παραλία του Λαμπαγιαννά
[Χάρτες]