Στο ψαροχώρι Κοιλάδα (Ιούνιος 2013): Ξεψαρίζοντας
[Φωτογραφικό υλικό]