Περπατώντας στον ανοιξιάτικο παράδεισο της Λέσβου: Κενταύρια η κυανή (Centaurea cyanus)
[Φωτογραφικό υλικό]