Στα δυτικά του Βαφειού: Ο χείμαρρος με τα αιωνόβια πλατάνια και τα καβάκια στις όχθες του
[Φωτογραφικό υλικό]