Μελένικο (φθινόπωρο του 2017):
[Φωτογραφικό υλικό]