Μονή Ροζινού (στο Μελένικο / Melnik)
[Φωτογραφικό υλικό]