Στα τείχη του Σαραγιού. Κανείς δεν υποπτεύεται ότι εδώ είναι το Αγίασμα του Αγίου Θεράποντος
[Φωτογραφικό υλικό]