Μεταξάδες Έβρου (Ιούλιος του 1995): Το κτήριο του 1910 στην πλατεία του χωριού
[Φωτογραφικό υλικό]