Άγ. Μηνάς, στην είσοδο του εκκλ. συγκροτήματος: Η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναχωρεί μετά τη Θ. Λειτουργίας της 16ης Νοεμβρίου 2008
[Φωτογραφικό υλικό]