Γεσίλκιοϊ, Μετσιντιέ τζαμί και κρήνη της Βαλιντέ
[Φωτογραφικό υλικό]