Η πρόσοψη του Αγίου Στεφάνου / St Etienne με τα αγάλματα
[Φωτογραφικό υλικό]