Οικουμενικού Πατριάρχου Μελετίου, αριστερό τμήμα της επιγραφής του 1845
[Φωτογραφικό υλικό]