Άγ. Κωνσταντίνος και Ελένη Πασάμπαχτσε: Η δυτική πρόσοψη του ναού (κοντινό), λήψη από τον κεντρικό δρόμο το 2008
[Φωτογραφικό υλικό]