Σταυρίδης, Αγία Τριάδα Χαλκηδόνος (2000)
[Βιβλιογραφία]