Η Αγία Ευφημία Χαλκηδόνος το 1981 (λήψη από την πλατεία)
[Φωτογραφικό υλικό]