Ανάκτορο του Δαρείου, Περσέπολη. Ο Δαρείος Α΄ σκοτώνει το μυθολογικό τέρας
[Φωτογραφικό υλικό]