Περσέπολη. Ανάγλυφο στο λουτρό του Δαρείου: ο νεαρός υπηρέτης (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]