Περσέπολη, Τρίπυλο: Η ουράνια απεικόνιση του Αχούρα Μάζδα
[Φωτογραφικό υλικό]