Η τριμελής αντιπροσωπεία των Αρμενίων υποτελών και ο Πέρσης αξιωματούχος που τους οδηγεί (γενικό)
[Φωτογραφικό υλικό]