Η πρώτη Γέφυρα και η ασιατική ακτή
[Φωτογραφικό υλικό]