Άγ. Στέφανος Αρναίας: «1812» και δικέφαλος στο υπέρθυρο του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]