Άγιος Στέφανος Αρναίας (Σεπτ. 2005). Πίσω από το καμένο τέμπλο: Η Πλατυτέρα στο Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]