Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σάββας Θ. Λακίδης, Ιστορία της Επαρχίας Βιζύης και Μηδείας από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των καθ' Ημάς (Τυπογραφείο Γ. Γεωργοπούλου, Κωνσταντινούπολη 1899)

Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιότητα.
Βιζύη / Vize.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή εποχή.
Θράκες.
Θρακιώτες.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μητρόπολη Βιζύης, Οικ. Πατριαρχείο.
Οθωμανική εποχή.
Οικονομία.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.