Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Σάββας Θ. Λακίδης, Ιστορία της Επαρχίας Βιζύης και Μηδείας από των Αρχαιοτάτων Χρόνων μέχρι των καθ' ήμάς (Τυπογραφείο Γ. Γεωργοπούλου, Κωνσταντινούπολη 1899)

Στοιχεία

Ο σοφός, πάνσοφος, Λακίδης, έχει κυριολεκτικά εξαντλήσει το θέμα, χρησιμοποιώντας όλο το υλικό που απέδωσαν οι πολυετείς έρευνές του για μια περιοχή της Ανατολικής Θράκης που βρισκόταν εκτός αρχαιολογικού και μελετητικού ενδιαφέροντος –και, με εξαίρεση ως έναν βαθμό την Βιζύη / τ. Vize, εξακολουθεί να είναι ελάχιστα γνωστή. Το έργο του Λακίδη (148 σελίδες) είναι ένα πολυτιμότατο μελέτημα, αλλά το βιβλίο είναι δυστυχώς δυσεύρετο.

Στο Παράρτημα (σελίδες 111-129) ο Λακίδης δημοσιεύει «Δημώδη άσματα εν τη επαρχία».

Να σημειωθεί ότι η Μήδεια (τουρκ. Midye ή Mide) διατηρούσε το όνομά της ως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, και οι περισσότεροι χάρτες, μέχρι τουλάχιστον τις αρχές του 20ού αιώνα, έτσι σημειώνουν το χωριό. Η σύγχρονη μετωνυμία Kıyıköy σημαίνει «παραθαλάσσιο χωριό» (ονομασία που προφανώς δόθηκε για να συμβάλει στην ανάπτυξη του παλαιού επινείου της Βιζύης σε παραθεριστικό κέντρο –φτηνής ποιότητας– καθώς απέχει γύρω στα 110 χλμ. από την Πόλη). Πάντως στη βιβλιογραφία πρέπει να το αναζητήσει κανείς ως Μήδεια ή Midye.

Λέξεις - κλειδιά
Αναστενάρια.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαιότητα.
Βιζύη / Vize.
Βιζυηνός Γεώργιος, συγγραφέας.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή εποχή.
Θράκες.
Θρακιώτες.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Μητρόπολη Βιζύης, Οικ. Πατριαρχείο.
Οθωμανική εποχή.
Οικονομία.
Παραδοσιακός βίος.
Ποίηση.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.