Πατρ. Ναός, επιγραφή του 1836 στο υπέρθυρο της κεντρικής πύλης (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 29)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα