Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ψιλάκης, Καστανάς, Πολιτισμός  Ελιάς (1999) H τελετουργία της παρασκευής του Αγίου Μύρου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, άνοιξη 1992
Marmara, İstanbul Latin Kilisesi (2006) Notre Dame de Rosarie
AnTard Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
AnTard  8 Le De Aedificiis (2000) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Evans, Wixom (eds), Glory of Byzantium (1997) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Kozanoğlu, Yönüyle Silivri (1995) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Magdalino, Constantinople Médiévale (1996) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Newskaja, Byzanz (1955) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ανώνυμος Μοναχός, Αυτοκρατορικές μεταμέλειες. Ο βίος του Ευθυμίου (2006) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Αρβελέρ, Ιδεολογία (1988) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Λέων ΣΤ΄, Επαρχικόν Βιβλίον (2010) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Ακολουθία αγίας Αργυρής (1997) Αγία Παρασκευή Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Ποταμιάνος, Φως (2000) Άγιοι Πέτρος και Μάρκος (;) / Ατίκ Μουσταφά Τζαμί
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
İstanbul Kent Atlası (2003) Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί
Κιομουρτζιάν, Πόλη του 1680 (1992) Αρμενικό Κοιμητήριο Μπαλουκλί
Türker, Mega Revma (1999) Αρναούτκιοϊ
Freely, Galata (2001) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Κλαβίχο, Ταξίδι στην αυλή του Ταμερλάνου, 1403-1406 (1997) Γαλατάς – Καράκιοϊ
Αιλιανός, Προσάρτηση Θεσσαλίας και Ηπείρου (1988) Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Krautheimer, Architecture (1986) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Αρχιτεκτονική (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Léopold II, Constantinople 1860 (1997) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed), Byzantium (2002) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Byzantine Architecture (1976) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)