Νομός Αδριανουπόλεως
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Asdracha, La Région des Rhodopes aux XIIIe et XIVe siècles (1976) Αδριανούπολη
Babinger, Mehmed the Conqueror and his Time (1978) Αδριανούπολη
Freely, The Marmara (1998) Αδριανούπολη
Goodwin, Edirne (1995) Αδριανούπολη
Harrell, Tours Near Istanbul vol. ΙΙ (1978) Αδριανούπολη
Heather, Goths and Romans (1994) Αδριανούπολη
İşλi, Koz (eds), Edirne (1998) Αδριανούπολη
Kuran, Mosque (1968) Αδριανούπολη
Nicol, Cantacuzene (1996) Αδριανούπολη
Nicol, Last Centuries (1993) Αδριανούπολη
Nicol, Καντακουζηνός (2008) Αδριανούπολη
Nicol, Τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου (1996) Αδριανούπολη
Αδριανούπολη, Βάρνα: Βιβλιοθήκες (2004) Αδριανούπολη
Βουραζέλη-Μαρινάκου, Συντεχνίαι (1950) Αδριανούπολη
Θρακικά Αδριανούπολη
Κουλεϊμάνης, Αδριανούπολη 1908-14 (2012) Αδριανούπολη
Κύριλλος ΣΤ΄, Η Αρχισατραπία του Ικονίου (1815, 2018) Αδριανούπολη
Κωνσταντινίδης, «Η εν Αδριανουπόλει Ελληνική Κοινότης», Θρακικά 19 (1944) Αδριανούπολη
Μπούρα / Bouras, Σταυρός Αδριανουπόλεως / Cross of Adrianople (1979) Αδριανούπολη
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Θράκη, 1902-1922 (1991) Αδριανούπολη
Barrington Atlas, Maps (2000) Αίνος
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) Αίνος
ODB I-III (1991) Αίνος
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Λαογραφικά Θράκης τ. Α΄ (1979) Αίνος
Τριαντάφυλλος, Τερζοπούλου (επιμ.), Αρχαία Θράκη τ. 1 (1997) Αίνος
Βογιατζής, Πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη (1998) Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Γεωργούλης, Νέα Βύσσα (1997) Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Μαμώνη, Σύλλογοι Θράκης και Αν. Ρωμυλίας (1995) Δήμος (Επαρχία) Αδριανούπολης
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Εβραϊκό Νεκροταφείο
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Επαρχία Αίνου