ΑΛΒΑΝΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Barrington Atlas, Directory (2000) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Barrington Atlas, Maps (2000) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Cabanes (εκδ. επιμ.), Αδριατική (2011) ΑΛΒΑΝΙΑ
Casson, Macedonia, Thrace, Illyria (1926) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Ducellier, La façade maritime de l'Albanie au Moyen Age (1981) ΑΛΒΑΝΙΑ
Eggebrecht (ed.), Albanien (1988) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 18th and 19th Centuries, vol. 1 (1983) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, History of the Balkans 20th Century (1983) ΑΛΒΑΝΙΑ
Jelavich, The Establishment of the Balkan National States (1977) ΑΛΒΑΝΙΑ
L'Illyricum protobyzantin (1984) ΑΛΒΑΝΙΑ
ODB I-III (1991) ΑΛΒΑΝΙΑ  
Papayannis, Mediterranean Wetlands (2008) ΑΛΒΑΝΙΑ
Volksschul - Atlas (1914) ΑΛΒΑΝΙΑ
Γάσπαρης (εκδ.), Αλβανοί (1998) / Gasparis (ed), Albanians (1998) ΑΛΒΑΝΙΑ
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί (14ος-19ος αι.) (1978) ΑΛΒΑΝΙΑ
Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Οι βαλκανικοί λαοί (1992) ΑΛΒΑΝΙΑ
Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022) ΑΛΒΑΝΙΑ
Βιργίλιος, Αινειάδα Βουθρωτό, αρχαιολογικός χώρος
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 1 (1991) Βύλλις, αρχαία και πρωτοβυζαντινή πόλη
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 2 (1991) Βύλλις, αρχαία και πρωτοβυζαντινή πόλη
Nesbitt, Oikonomides (eds), «From the Rhodope to the Danube» Byzantine Seals, vol 1 (1991) Βύλλις, αρχαία και πρωτοβυζαντινή πόλη
Nesbitt, Oikonomides (eds), «The East Coast» Byzantine Seals, vol 1 (1991) Βύλλις, αρχαία και πρωτοβυζαντινή πόλη
Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri IV (1982) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Ca’ Foscari, Venezia e i Balcani (2015) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Ilıcak (ed.), Those Infidel Greeks - Ottoman Documents (2021) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Parangoni, Gilkes, Albanian’s World Heritage Sites: Berat, Gjirokastra, Butrint (2016) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Puaux, Δυστυχισμένη Β. Ήπειρος (1991) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Zachariadou (ed.), Via Egnatia Under Ottoman Rule (1996) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Γιοχάλας, Έβερτ, Στη γη του Πύρρου (1993) ΝΟΤΙΑ Αλβανία
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979) ΝΟΤΙΑ Αλβανία