ΤΟΥΡΚΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2017 (2016) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Εκκλησίες / Churches (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κάλλιστος Α΄, Ομιλίες (2011) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινίδης, Οικουμενικοί Πατριάρχαι (1995) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (1995) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος, Ότε ήμην παιδίον (2003) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Στάθη, Χρύσανθος Νοταράς (1999) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Σωτηρίου, Κειμήλια Οικουμενικού Πατριαρχείου (1938) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Καλαϊτζής, Παπά-Ευθύμ (2013) Παναγία Καφφατιανή, ελληνορθόδοξο εκκλησ. συγκρότημα στον Γαλατά / Καράκιοϊ
Παπάς, Εκατονταετηρίς (1994) Πασάμπαχτσε
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000) Πασάμπαχτσε
Celebrazione Ecumenica (2004) Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου
Επιστροφή (2004) Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου
Βαρθολομαίος, Συνάντηση (2011) Πατριαρχικός Οίκος
Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες (1890) Πατριαρχικός Οίκος
Boardman, The Greeks Overseas (1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Freely, The Aegean Coast (1996) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Goudineau, Marseille Grecque (1999) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Smyrne (2009) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Stierlin, Grèce d’Asie (1986) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Βαμβακάς, Θεμελιωτές (2001) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Ι Ε Ε  τ. Β΄ Αρχαϊκός Ελληνισμός (1971) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία
Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αιγαίου, Ασιατική Τουρκία