Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/2 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 07)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα