Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/2 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 07)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/2 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 07)
Επίσημη ονομασία
Κτητορική επιγραφή του 1989/2 στον Πατριαρχικό Οίκο (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 07)
Περιεχόμενο / Είδος
Ανάμνηση. Eπίγραμμα για τα θυρανοίξια και εγκώμιο για τους βασικότερους παράγοντες της ανοικοδόμησης του συγκροτήματος.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μαρμάρινη πλάκα με χρυσά γράμματα (δες και φωτ).
Αρχική θέση
Εντοιχισμένη στην είσοδο του Πατριαρχικού Μεγάρου του Πατριαρχικού Οίκου.
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγελόπουλος Παναγιώτης, επιχειρηματίας.
Δημήτριος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Πασαδαίος Αριστείδης, αρχιτέκτονας.
Πατριαρχικός Οίκος.