Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σταυρίδης, Αγία Τριάδα Χαλκηδόνος (2000) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Χρηστίδης, Σεπτεμβριανά (2000) Αγία Τριάδα Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Ατζέμογλου, Αγιάσματα (1990) Αγίασμα Αγίας Αικατερίνης στο Μόδι
Vryonis, Mechanism (2005) Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, εκκλησ. συγκρότημα
Βυζάντιος, Η Κωνσταντινούπολις τ. ΙI (1862) Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίσια / Kalamış, εκκλησ. συγκρότημα
Clark, Δυο φορές ξένος (2007) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Janin, Églises et monastères (1975) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ  
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ  
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ  
Tuğlacı, Armenian Churches (1991) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Γκωτιέ, Κωνσταντινούπολη (1998) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Σταυρίδης, Μητροπόλεις (1995) Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ
Παπαστρατής, Γειτονιές της Χαλκηδόνας (2011) Καλαμίσια
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Σουρπ Τακαβόρ, αρμενικό εκκλ. συγκρότημα στη Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ