Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Οκτ. 1831 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 02)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα