Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Είδος
Αγίασμα
Επίσημη ονομασία
Ιερόν Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Χρήσιμες πληροφορίες
Βρίσκεται στη νότια πλευρά του Πατριαρχείου, ανάμεσα στον Πατριαρχικό Οίκο και στον Πύργο της Βιβλιοθήκης. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ανάγλυφο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Χαράλαμπος, άγιος.