Άγιος Χαράλαμπος Νοσοκομείου Μπαλουκλί, ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιος Χαράλαμπος Νοσοκομείου Μπαλουκλί, ναός
Είδος
Εκκλησία
Επίσημη ονομασία
Νοσοκομειακός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Ο ναός βρίσκεται στον αυλόγυρο του Νοσοκομείου Μπαλουκλί
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νοσοκομείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Χαράλαμπος, άγιος.