Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/1 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 06)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Πατρ. Οίκος: κτητορική επιγραφή 1989/1 (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 06)
Επίσημη ονομασία
Κτητορική επιγραφή 1989/1 στον Πατριαρχικό Οίκο
Περιεχόμενο / Είδος
Ανάμνηση, επίγραμμα για την εκ βάθρων ανοικοδόμηση του Πατριαρχικού Οίκου.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Μαρμάρινη πλάκα με χρυσά γράμματα (δες και φωτ).
Αρχική θέση
Εντοιχισμένη στην είσοδο του κεντρικού κτίσματος (Πατριαρχικό Μέγαρο) του Πατριαρχικού Οίκου.
Σημερινή θέση
Στην αρχική θέση.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευάστηκε
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
12/1989
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Πατριαρχικός Οίκος.
Πυρκαγιά.