ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Αναντολού Χισαρί, προάστιο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπέικοζ
Αρναούτκιοϊ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Ασιατική Κωνσταντινούπολη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Βλάγκα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Γαλατάς – Καράκιοϊ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Μπέϊογλου / Πέραν
Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Δήμος Μπέικοζ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Δήμος Μπεσίκτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Δήμος Σαρίγιερ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Εκτός των Τειχών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Ιστορικό κέντρο Χαλκηδόνας / Καντίκιοϊ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έβδομος Λόφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Ιστορικό Κέντρο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Καλαμίσια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ
Καντιλλί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ
Κεράτιος – Βλαχέρνες ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7 > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Κοντοσκάλι – Μαρμαράς ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3
Κουζκουντζούκι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ασιατική Κωνσταντινούπολη > Δήμος Σκούταρι / Ουσκουντάρ
Κουρούτσεσμέ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπεσίκτας
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Μέτωπο Μαρμαρά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ > Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη > Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη > Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7