ΣΥΡΙΑ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Αντιλίβανος, Συρία ΣΥΡΙΑ
ΒΔ Συρία ΣΥΡΙΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ Α: Παλαιά πόλη ΣΥΡΙΑ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ Β: εκτός των τειχών ΣΥΡΙΑ
Η Έρημος ΣΥΡΙΑ
Η Κοιλάδα του Μέσου Ευφράτη, Συρία ΣΥΡΙΑ
ΝΟΤΟΣ Συρίας ΣΥΡΙΑ
Μααλούλα ΣΥΡΙΑ > Αντιλίβανος, Συρία
Σεντνάγια ΣΥΡΙΑ > Αντιλίβανος, Συρία
Η κοιλάδα του Ορόντη ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Μααράτ αν-Νουμάν ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
ΧΑΛΕΠΙ ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία
Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Η κοιλάδα των Χριστιανών ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Σαϊζάρ ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Χάμα ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη
Καλαάτ αλ-Μουντίκ ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > Η κοιλάδα του Ορόντη > Απάμεια / Αφάμια, Καλαάτ αλ-Μουντίκ
Το Χαλέπι εντός των Τειχών ΣΥΡΙΑ > ΒΔ Συρία > ΧΑΛΕΠΙ
Ταντμόρ / Παλμύρα ΣΥΡΙΑ > Η Έρημος
Η Κοιλάδα των Τάφων ΣΥΡΙΑ > Η Έρημος > Ταντμόρ / Παλμύρα
Μπόζρα, ΝΔ Συρία ΣΥΡΙΑ > ΝΟΤΟΣ Συρίας
Σάχμπα ΣΥΡΙΑ > ΝΟΤΟΣ Συρίας