Ταταύλα / Κουρτουλούς
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΣΗ
   
Άγιος Αθανάσιος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Άγιος Δημήτριος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Εκκλησιαστικό Συγκρότημα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Ρωμαίικη Κοινότητα Κουρτουλούς
[Κοινότητα / Σύλλογος]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς
[Νεκροταφείο]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Ρωμαίικο Σχολείο Ταταούλων / Κουρτουλούς
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]
Ταταύλα / Κουρτουλούς
Άγιος Δημήτριος Ταταούλων
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ενοριακός Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Άγιος Δημήτριος Ταταούλων / Κουρτουλούς, εκκλ. συγκρότημα
Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα
Ευαγγελίστρια Ταταούλων, επιγραφή του 1994 (Επιγρ. ΑΠΑΝ. 20)
[Επιγραφή]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), εκκλ. συγκρότημα > Ευαγγελίστρια Κουρτουλούς (Ταταούλων), ναός
Άγιος Ελευθέριος, κοιμητηριακός ναός Κουρτουλούς
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο] - [Κοιμητηριακός Ναός]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς, 1951 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 36)
[Επιγραφή]
Ταταύλα / Κουρτουλούς > Ρωμαίικο Κοιμητήριο Κουρτουλούς