Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο, Γηροκομείο και Ψυχιατρείο
[Κτίσμα Κοινωνικής Πρόνοιας]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα