Μ. Κορομηλά, Έφεσος (εκπομπή 3η, 2004)
[Οπτικοακουστικό υλικό]