Μεσημβρία, Παλαιά Μητρόπολη: το κεντρικό κλίτος και το Ιερό
[Φωτογραφικό υλικό]