Σαρωνικός και ΝΔ προάστια της Αττικής: Η Βουλιαγμένη και το Μεγάλο Καβούρι, στο βάθος η Βούλα, το παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού (με προσθήκη τοπωνυμίων)
[Φωτογραφικό υλικό]