Λεπτομέρεια από τα ζωγραφισμένα ξυλόγλυπτα της οροφής του μαμελουκικού-οθωμανικού παλατιού
[Φωτογραφικό υλικό]