Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89)
[Βιβλιογραφία]