Ο άγιος Ζώσιμος της Σωζόπολης / Sozopol, φορητή εικόνα του 1847
[Φωτογραφικό υλικό]