Από τα ευξεινοποντιακά παράλια της Αν. Θράκης: σπάνια αρχαϊκή στήλη με καθιστή θεά
[Φωτογραφικό υλικό]