Από τα ευξεινοποντιακά παράλια της Αν. Θράκης: σπάνια αρχαϊκή στήλη με καθιστή θεά
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_ G_ANCIENT_SCULPT_003a.jpg
Τίτλος
Από τα ευξεινοποντιακά παράλια της Αν. Θράκης: σπάνια αρχαϊκή στήλη με καθιστή θεά
Περιγραφή
Ναόσχημη αναθηματική στήλη με καθιστή (ένθρονη) θεά. Το ύψος της στήλης είναι 45 εκ, το πλάτος της 25 και το πάχος της 14. Η ταυτότητα της θεϊκής μορφής είναι προς το παρόν άγνωστη και είναι μάλλον απίθανο να συγκεκριμενοποιηθεί. Το έργο χρονολογείται στα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα και είναι σπάνιο επειδή προέρχεται από τη Σαλμυδησσό-Μήδεια (τουρκικά Μίντυε και Μίντε, πρόσφατη μετονομασία Κιγίκιοϊ / Kıyıköy) στα μαυροθαλασσίτικα παράλια της Ανατολικής Θράκης, έναν τόπο για τον οποίο έχουμε ελάχιστες, μηδαμινές πληροφορίες πριν από το 400 π.Χ. Δεν γνωρίζουμε καν αν υπήρχε κάποια οργανωμένη κωμόπολη σε αυτόν τον κόλπο. Η περιοχή είναι ακόμα ανεξερεύνητη. Το εύρημα δεν φωτίζει την κατάσταση, αλλά η ύπαρξη ενός μικρού αρχαϊκού γλυπτού -έστω με πολλές φθορές- είναι οπωσδήποτε ένα σημάδι. Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως (IAM 74,59)
Χρόνος λήψης
1983
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Αρχαϊκή εποχή.
Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως.
Αφιερώματα.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.