Ουκρανία. Στύπη η πτεροειδής, φυτό της στέπας
[Φωτογραφικό υλικό]