Στο βόρειο λιμάνι της Σωζούπολης
[Φωτογραφικό υλικό]